تاريخ : سه شنبه هشتم اسفند ۱۳۹۱ | | نویسنده : امیر عباس شیرازی

سخت است فهماندن چیزی به کسی که

 برای نفهمیدن آن پول می گیرد.

احمد شاملوبرچسب‌ها: آرشیو فتو پٌست, جملات زیبا, جملات آموزنده, جملات فلسفی, احمد شاملو

تاريخ : دوشنبه نوزدهم دی ۱۳۹۰ | | نویسنده : امیر عباس شیرازی

دوستش‌ مى‌د‌ارم‌

چر‌ا که‌ مى‌شناسمش‌،
به‌ دوستى‌ و يگانگى‌.

شهر
‌همه‌ بيگانگى‌ و ‌عد‌اوت‌ ‌است‌.

‌هنگامى‌ که‌ دستان‌ مهربانش‌ ر‌ا به‌ دست‌ مى‌گيرم‌
تنهایى‌ ‌غم‌‌انگيزش‌ ر‌ا درمى‌يابم‌.


‌اندو‌هش‌
‌غروبى‌ دلگير ‌است‌
در ‌غربت‌ و تنهائى‌.

‌همچنان‌ که‌ شاديش‌
طلو‌ع‌ ‌همه‌ ‌آفتاب‌ ‌هاست‌
و صبحانه‌
و نان‌ گرم‌،

و پنجره‌ئى‌
که‌ صبحگا‌هان‌

به‌ ‌هو‌ا‌ى‌ پاک‌
گشوده‌ مى‌شود،

و طر‌اوت‌ شمعد‌انى‌‌ها
در پاشويه‌ء حوض‌.


چشمه‌ئى‌
پرو‌انه‌ئى‌ و گلى‌ کوچک‌

‌از شاد‌ى‌
سرشارش‌ مى‌کند،
و ياسى‌ معصومانه‌
‌از ‌اندو‌هى‌
گر‌انبارش‌:

‌اين‌ که‌ بامد‌اد ‌او دير‌ى‌ ‌است‌
تا شعر‌ى‌ نسروده‌‌است‌.


چند‌ان‌ که‌ بگويم‌
«‌امشب‌ شعر‌ى‌ خو‌ا‌هم‌ نوشت‌»

با لبانى‌ متبسم‌ به‌ خو‌ابى‌ ‌آر‌ام‌ فرو مى‌رود

چنان‌ چون‌ سنگى‌
که‌ به‌ درياچه‌ئى‌
و بود‌ا
که‌ به‌ نيرو‌انا.
و در ‌اين‌ ‌هنگام‌
دخترکى‌ خردسال‌ ر‌ا ماند
که‌ ‌عروسک‌ محبوبش‌ ر‌ا
تنگ‌ در ‌آ‌غوش‌ گرفته‌باشد.‌اگر بگويم‌ که‌ سعادت‌
حادثه‌ئى‌ ‌است‌ بر‌اساس‌ ‌اشتبا‌هى؛‌
‌اندوه‌
سر‌اپايش‌ ر‌ا دربرمى‌گيرد
چنان‌ چون‌ درياچه‌ئى‌
که‌ سنگى‌ ر‌ا
و نيرو‌انا
که‌ بود‌ا ر‌ا.
چر‌ا که‌ سعادت‌ ر‌ا
جز در قلمرو ‌عشق‌ بازنشناخته‌‌است‌
‌عشقى‌ که‌
به‌ جز تفا‌همى‌ ‌آشکار
نيست‌.

بر چهره‌ء زندگانى‌ من‌

که‌ بر ‌آن‌
‌هر شيار
‌از ‌اندو‌هى‌ جانکاه‌ حکايتى‌ مى‌کند
‌آيد‌ا
لبخند ‌آمرزشى‌ست‌.


نخست‌
ديرزمانى‌ در ‌او نگريستم‌

چند‌ان‌ که‌ چون‌ نظر ‌از و‌ى‌ بازگرفتم‌

در پير‌امون‌ من‌
‌همه‌چيز‌ى‌
به‌ ‌هيات‌ ‌او در‌آمده‌ بود.


‌آنگاه‌ د‌انستم‌ که‌ مر‌ا ديگر
‌از ‌او
گزير نيست‌.


برچسب‌ها: احمد شاملو, شعر عاشقانه, اشعار فارسی, شعر های عاشقانه, اشعار دلنشین

تاريخ : پنجشنبه هجدهم مرداد ۱۳۸۶ | | نویسنده : امیر عباس شیرازی

يكي بود يكي نبود
زيرِ گنبدِ كبود
لُخت و عور تنگِ غروب سه تا پري نشسّه بود.


زار و زار گريه مي كردن پريا
مثِ ابرايِ باهار گريه مي كردن پريا.


گيسِ شون قدِ كمون رنگِ شبق
از كمون ُبلَن تَرَك
از شبق مشكي تَرَك.
روبروشون تو افق شهرِ غلاماي اسير
پشت شون سرد و سيا قلعه افسانه ي پير.

از افق جيرينگ جيرينگ صداي زنجير مي اومد
از عقب از توي برج ناله ي شبگير مي اومد...

« ـ پريا! گشنه تونه؟
پريا! تشنه تونه؟
پريا! خسته شدين؟
مرغ پر بسّه شدين؟
چيه اين هاي هاي تون
گريه تون واي واي تون؟»

پريا هيچ چي نگفتن، زار و زار گريه ميكردن پريا
مث ابراي باهار گريه مي كردن پريا


« ـ پرياي نازنين
چه تونه زار مي زنين؟
توي اين صحراي دور
توي اين تنگ غروب
نمي گين برف مياد؟
نمي گين بارون مياد؟
نمي گين گرگه مياد مي خوردتون؟
نمي گين ديبه مياد يه لقمه خام مي كند تون؟
نمي ترسين پريا؟
نمياين به شهر ما؟

شهر ما صداش مياد، صداي زنجيراش مياد-

پريا!
قد رشيدم ببينين
اسب سفيدم ببينين
اسب سفيد نقره نًل
يال و دُم اش رنگ عسل،
مركب صرصر تك من!
آهوي آهن رگ من!
گردن و ساقش ببينين!
باد دماغش ببينين!


برچسب‌ها: اشعار فارسی, برگزیده اشعار احمد شاملو, احمد شاملو

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه نهم مرداد ۱۳۸۶ | | نویسنده : امیر عباس شیرازی

احمد شاملو در سال 1304 در تهران متولد شد. تحصيلات کلاسيک نامرتبي داشت؛ زيرا پدرش که افسر ارتش بود اغلب از اين شهر به آن شهر اعزام مي شد و خانواده هزگز نتوانست براي مدتي طولاني جايي ماندگار شود.

در سال 1322 به سبب فعاليت هاي سياسي به زندانهاي متفقين کشيده شد، و اين در حقيقت تير خلاصي بود بر شقيقه همان تحصيلات نامرتب.

به سال 1325 براي بار نخست، در سال 1336 براي بار دوم، و در سال 1343 براي سومين بار ازدواج کرد.

از ازدواج اول خود چهار فرزند دارد، سه پسر و يک دختر.

احمد شاملو در سوم مرداد ماه سال 1379 چشم از جهان فروبست.

آثار: اولين اثري که از شاملو منتشر شد، مجموعه کوچکي از شعر و مقاله بود که در سال 1326 به چاپ رسيد. پس از آن آثار بسياري از اين شاعر، نويسنده، مترجم و محقق به چاپ رسيده است که براي سهولت بر حسب موضوع تقسيم بندي مي شود: مجموعه شعر: قطعنامه، آهنگها و احساس، هواي تازه، باغ آينه، آيدا و آينه، لحظه ها و هميشه، آيدا: درخت و خنجر و خاطره، ققنوس در باران، مرثيه هاي خاک، شکفتن در مه، ابراهيم در آتش، دشنه در ديس، ترانه هاي کوچک غربت، ناباورانه، آه! مدايح بي حوصله و... مجموعه هاي منتخب: از هوا و آينه ها، گزيده اشعار، اشعار برگزيده کاشفان فروتن شوکران، شعر زمان ما: احمد شاملو، گزينه اشعار. شعر ( ترجمه ): غزل هاي سليمان، همچون کوچه اي بي انتها ( از شاعران معاصر جهان )، هايکو، ترانه شرقي و اشعار ديگر(کورکا) ترانه هاي ميهن تلخ ( ريتسوس و کامپانليس )، سياه همچون اعماق آفريقاي خودم ( لنگستن هيوز )، سکوت سرشار از ناگفته هاست ( برگردان آزاد شعرهاي مارگوت بکل )، چيدن سپيده دم ( برگردان آزاد شعرهاي مارگارت بکل ). قصه: زير خيمه گر گرفته شب، درها و ديوار بزرگ چين. رمان و قصه ( ترجمه ): لئون مورن کشيش ( بئاتريس بک )، برزخ ( ژ. روورز )، خزه ( ه. پوريه )، پابرهنه ها ( ز. استانکو)، نايب اول(روبر مرل)، قصه هاي بابام ( ا. کالدول )، پسران مردي که قلبش از سنگ بود ( موريو کايي )، 81490 ( آ. شمبون )، افسانه هاي هفتاد و دو ملت ( 3 جلد )، دماغ ( آگوتا گاوا )، افسانه هاي کوچک چيني، دست به دست ( و. آلبا )، سربازي از يک دوران سپري شده، زهر خند، مرگ کسب و کار من است ( روبر مرل )، لبخند تلخ، بگذار سخن بگويم ( دچو نگارا )، مسافر کوچولو، عيسي ديگر - يهودا ديگر! ( بازنويسي رمان " قدرت و افتخار " گراهام گرين ). نمايشنامه ( ترجمه ): مفتخورها ( چي کي )، عروسي خون ( لورکا )، درخت سيزدهم ( ژيد )، سي زيف و مرگ ( روبر مرل )، نصف شب است ديگر، دکتر شوايتزر ( ژ. سبرون ). شعر و قصه براي کودکان: خروس زري - پيرهن پري، قصه هفت کلاغون، پريا، ملکه سايه ها، چي شد که دوستم داشتند؟(ساموئل مارشاک)قصه دختراي ننه دريا، قصه دروازه بخت، بارون، قصه يل و اژدها. مجموعه مقالات: از مهتابي به کوچه، انگ از وسط گود ( مقالات سياسي، سخنراني ها و مصاحبه ها). آثار ديگر: حافظ شيراز، افسانه هاي هفت گنبد ( نظامي )، ترانه ها ( ابوسعيد، خيام، باباطاهر)، خوشه ( يادنامه شبهاي شعر مجله خوشه به مثابه جنگ شعر امروز )، کتاب کوچه و ....


برچسب‌ها: اشعار فارسی, بیوگرافی, احمد شاملو