تاريخ : یکشنبه پانزدهم اردیبهشت 1392 | | نویسنده : امیر عباس شیرازیپنج وارونه چه معنا دارد؟
بچه ی کوچکی این را پرسید ، من به او خندیدم
کمی آزرده وحیرت زده گفت ، روی دیوار و درختان دیدم...
بازهم خندیدم
گفت دیروز خودم دیدم مهران پسرهمسایه پنج وارونه به مینا میداد
آنقدر خنده ورم داشت که طفلک ترسید
بغلش کردم و بوسیدم و با خود گفتم

بعدها وقتی غم ، سقف کوتاه دلت را خم کرد بی گمان میفهمی
پنج وارونه چه معنا دارد!

برچسب‌ها: آرشیو فتو پٌست, اشعار فارسی, اشعار عاشقانه, جملات پر احساس, جملات آموزنده

تاريخ : چهارشنبه بیست و پنجم آبان 1390 | | نویسنده : امیر عباس شیرازی

بر ماسه ها نوشتـــــم ...
دریای هستی من ، از عشق توست سرشار...
این را به یاد...
بسپــــار!

بر ماسه ها نوشتـــــی ...
ای همزبان دیرین ...
این آرزوی پاکـــــــی است؛
اما...
به باد بسپــــار !!

فریدون مشیری


برچسب‌ها: آرشیو فتو پٌست, اشعار فارسی, فریدون مشیری, اشعار عاشقانه, متنهای احساسی