تاريخ : یکشنبه پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۲ | | نویسنده : امیر عباس شیرازیپنج وارونه چه معنا دارد؟
بچه ی کوچکی این را پرسید ، من به او خندیدم
کمی آزرده وحیرت زده گفت ، روی دیوار و درختان دیدم...
بازهم خندیدم
گفت دیروز خودم دیدم مهران پسرهمسایه پنج وارونه به مینا میداد
آنقدر خنده ورم داشت که طفلک ترسید
بغلش کردم و بوسیدم و با خود گفتم

بعدها وقتی غم ، سقف کوتاه دلت را خم کرد بی گمان میفهمی
پنج وارونه چه معنا دارد!

برچسب‌ها: آرشیو فتو پٌست, اشعار فارسی, اشعار عاشقانه, جملات پر احساس, جملات آموزنده

تاريخ : سه شنبه بیست و ششم دی ۱۳۹۱ | | نویسنده : امیر عباس شیرازی


تنها وصیت او این بود:

« بگویید بر گورم بنویسند:

زندگی را دوست داشت

ولی آن را نشناخت

مهربان بود

ولی مهر نورزید

طبیعت را دوست داشت

ولی از آن لذت نبرد

در آبگیر قلبش جنب و جوشی بود

ولی کسی بدان راه نیافت

در زندگی احساس تنهایی می نمود

ولی هرگز دل به کسی نداد

و خلاصه بنویسید:

زنده بودن را برای زندگی دوست داشت

نه زندگی را برای زنده بودن »

برچسب‌ها: آرشیو فتو پٌست, اشعار فارسی, فریدون فروغی, جملات پر احساس, وصیت نامه

تاريخ : چهارشنبه بیستم دی ۱۳۹۱ | | نویسنده : امیر عباس شیرازی


مادرم، پیامبری بود، با زنبیلی پر از معجزه...!

یادم نمی رود...

در اولین سوز زمستانی

النگویش را به بخاری تبدیل کرد...!

/**/

برچسب‌ها: آرشیو فتو پٌست, فقر, جملات زیبا, مادر, جملات پر احساس