تاريخ : یکشنبه دهم شهریور ۱۳۹۲ | | نویسنده : امیر عباس شیرازیخواجه عبدالله انصاری فرمود:

بدانکه، نماز زیاده خواندن، کار پیرزنان است

و روزه فزون داشتن، صرفه ی  نان است

و حج نمودن، تماشای جهان است.

اما نان دادن، کار مردان است...


برچسب‌ها: آرشیو فتو پٌست, جملات کوتاه, خواجه عبدالله انصاری, فقر, انسانیت